BIODINAMIČNO KMETOVANJE v Zgornjem Posočju

Zgibanko BIODINAMIČNO KMETOVANJE v Zgornjem Posočju smo na Posoškem razvojnem centru izdelali v sodelovanju z društvom AJDA POSOČJE. Namenjena je promociji biodinamičnega kmetovanja in predstavitvi aktivnosti društva Ajda Posočje. 
Zgibanka je nastala kot rezultat projekta Zdravju in okolju prijazno kmetovanje – promocija biodinamične metode, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor.