Bogastvo podeželja ob smaragdni poti

Uresničene zamisli in želje iz vseh kotičkov območja LAS za razvoj smo strnili v knjižici. V njej zapišemo pomembnejše mejnike v delovanju LAS za razvoj in s ponosom predstavimo vseh 54 projektov sofinanciranih s sredstvi LEADER.
Čestitke vsem nosilcem in projektnim partnerjem za uspešno delo! Zahvala za podporo pa gre tudi strokovnim inštitucijam in občinam.
Na teh izkušnjah bomo skupaj gradili Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti tudi v prihodnjem sedemletnem obdobju.