Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti (2)

V prilogi EPIcentra je predstavljen enden izmed programov Lokalne razvojne strategije (LRS) za hribovski del Severne Primorske, natančneje Program 2, ki se nanaša na razvoj in trženje lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev, krepitev znanja, uvajanje novih podjetniških in ekoloških trendov.

Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti (2)