Mladim v regiji približujemo deficitarne poklice - podjetjem pomagamo pridobiti ustrezne kadre

Posoški razvojni center je v partnerstvu z razvojnimi agencijami Goriške regije (ROD iz Ajdovščine, ICRA iz Idrije in RRA severne Primorske iz Nove Gorice) ter družbama KOPO in M-servis iz Nove Gorice na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov regionalnih razvojnih programov za razvoj človeških virov v letu 2004 Zavoda RS za zaposlovanje dobil sofinanciran projekt Mladim v regiji približujemo deficitarne poklice – podjetjem pomagamo pridobiti ustrezne kadre. Podprle so ga tudi občine v regiji in druge institucije.

Rezultat projekta je bila spletna stran www.iskanipoklici.net, na kateri se bodo izmenjevale informacije med gospodarstvom in mladimi v regiji. Z zloženko pa smo mlade želeli seznaniti z njeno vsebino in osnovnimi informacijami o projektu.