Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Izobraževalni programi Usposabljanje za življenjsko uspešnost so javno veljavni programi, namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih. Skupno jedro programov se nanaša na pridobivanje temeljnih spretnosti, ki so povezane s pismenostjo (branje, pisanje, računanje), socialnih spretnosti, načel vseživljenjskega učenja, računalništva in aktivnega državljanstva.
 

Usposabljanje za življenjsko uspešnost