GOSPODARSTVO/TURIZEM: Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje vlaganj v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destilacijah, kamor sodijo vlaganja v (tudi na ali ob):

 • urbane parke in druge zelene javne površine v poselitvenih območjih in zelene javne površine na poselitvenih in neposelitvenih območjih;
 • plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin;
 • drugo naravno dediščino, valorizirano v turizmu;
 • turistične znamenitosti;
 • parkirne površine v bližini dostopnih poti in turističnih znamenitosti, vključno s sanitarijami in drugo podporno turistično infrastrukturo na ali ob parkirnih površinah (npr. prostori za shranjevanje, garderobe);
 • označevalne table, oprema za podajanje interaktivnih vsebin s področja turizma in oznake za usmerjanje, informiranje ali promocijo turističnih znamenitosti;
 • sprehajalne poti, tematske poti, planinske poti, dostopne poti do turističnih znamenitosti;
 • razgledne površine, tematske ogledne površine, površine za oddih, rekreacijo in igro, informativne in označevalne površine na mejah varovanih ali zavarovanih območij ali v poselitvenih območjih znotraj njih;
 • javne pitnike vode in vodnjake naravne vode.

Upravičenci: 

 • lokalne skupnosti, ki delujejo na območju vodilnih turističnih destinacij ali so imele po podatkih SURS izvedenih vsaj 5.000 prihodov turistov v letu 2021 ali imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno;
 • javni zavodi, ki delujejo na področju turizma in so ustanovljeni s strani lokalnih skupnosti, ali javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij, ki jih je ustanovila država in, ki na podlagi predpisa ali po pooblastilu Ministrstva za okolje in prostor vlagajo v infrastrukturo za obiskovanje naravnih vrednot ter delujejo tudi na področju turizma – oboji zgolj v primeru, ko delujejo na območju vodilnih turističnih destinacij ali na območju občin, ki imajo po podatkih SURS izvedenih vsaj 5.000 prihodov turistov letno ali imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno;
 • zveze društev, ki delujejo na področju turizma in imajo to opredeljeno v svojih ustanovnih aktih ter za svoje člane in javno dobrobit urejajo javno turistično infrastrukturo, vendar zgolj za vlaganja v planinske in tematske poti.

Roka za oddajo vlog: 3. 4. 2023 in 5. 6. 2023 (Drugi rok bo izveden le v primeru, da sredstva v okviru prvega roka ne bodo porabljena.)

Več informacij: TUKAJ