OBČINE: Javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC oziroma inkubatorjev. Predmet javnega razpisa ni obnova že obstoječe infrastrukture, razen kadar ta pomeni pogoj za izgradnjo novih ali razširitev obstoječih EPC oziroma inkubatorjev.

Upravičenci: končni prejemniki so samoupravne lokalne skupnosti (občine), ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji projekta.

Upravičeno območje izvajanja: na območju Severno Primorske (Goriške) razvojne regije so to območja občin Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko,  Tolmin in Vipava, in sicer skladno z Uredbo o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22).