Imenovali novega direktorja PRC

23. 1. 2024

Svet javnega zavoda Posoški razvojni center, ki šteje devet članov, je na svoji včerajšnji 3. seji za direktorja Posoškega razvojnega centra (PRC) soglasno imenoval Simona Škvora, ki se je tudi edini prijavil na javni razpis za to delovno mesto. Škvor delo direktorja PRC sicer že opravlja v aktualnem štiriletnem mandatnem obdobju, ki se izteče 14. aprila 2024.  V tej vlogi pa ga bomo, v kolikor bodo predlog sveta zavoda podprli tudi občinski sveti občin ustanoviteljic, lahko spremljali še nadaljnja štiri leta.

Svet zavoda bo torej v naslednjih dneh najprej o svoji izbiri po uradni poti obvestil vse tri občinske svete občin Bovec, Kobarid in Tolmin ter jih pozval, da najkasneje v roku 45 dneh po prejemu poslanega predloga k temu podajo svoja soglasja. 

Do dokončne odločitve nas tako loči še dober mesec in pol.

Foto: Katja Kravanja

Imenovali novega direktorja PRC