Na Skupščini LAS Dolina Soče izvolili novo vodstvo

11. 5. 2023

Včeraj je v Kobaridu potekala volilna seja Skupščine LAS Dolina Soče, ki velja za najvišji organ upravljanja LAS Dolina Soče in jo sestavljajo vsi člani lokalne akcijske skupine (LAS). Aktualnemu upravnemu odboru na čelu s predsednikom Valterjem Mlekužem, županom Občine Bovec, in podpredsednikom mag. Valterjem Reščičem, predstavniku zasebnega sektorja, se namreč 26. maja izteče mandat. Zato je 35 na seji prisotnih članov izvolilo novo vodstvo, ki bo svoje poslanstvo začelo opravljati dan kasneje.

Dosedanjega predsednika LAS Doline Soče bo v novem petletnem mandatnem obdobju zamenjal tolminski župan Alen Červ, katerega bo po potrebi nadomeščal podpredsednik Aljoša Križnič iz Turistične zveza Gornjega Posočja.

Sicer pa bo v upravnem odboru zasedalo 12 članov:

  • štirje predstavniki javnega sektorja: Alen Červ (Občina Tolmin) – predsednik LAS, Urška Lazar Živec (Občina Kobarid), Matjaž Žbogar (Zavod za kulturo, šport in mladino občine Tolmin), Nika Testen (Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal);
  • štirje predstavniki gospodarskega sektorja: Gašper Jesenšek (BDI - organizacija dogodkov), Sergej Čujec (Karpis), Anka Lipušček Miklavič (Mlekarna Planika), Bruno Komac (Zadruga Soča-Trenta);
  • štirje predstavniki zasebnega sektorja: Alenka Zgaga (Kulturno tehnično turističnega društva Baška dediščina), Vanessa Marcola (Razvojno društvo Breginjski kot), Izidora Grosar (Športno kulturno turistično društva Levpa), Marija Bončina (Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske).

Prisotni člani so izvolili tudi tri člane nadzornega odbora, ki prav tako enakovredno zastopajo vse tri zgoraj omenjene sektorje. To vlogo so sprejeli mag. Cecilija Avsenik (Občina Bovec), mag. Martin Šolar (Kobariški muzej) in mag. Valter Reščič.

Ob tej priložnosti se je direktor Posoškega razvojnega centra, vodilnega partnerja LAS Dolina Soče, Simon Škvor zahvalil dosedanjemu predsedniku in podpredsedniku ter ekipi LAS (Greti Černilogar, Sandri Kemperle, Meti Pajer in Petru Domevščku) za vso podporo in pripravljenost na sodelovanje. Zahvalo za aktivno vključevanje in prizadevanje za uspešno črpanje nepovratnih sredstev iz programa LEADER/CLLD v preteklem programskem obdobju (2014–2020) pa je namenil tudi vsem članom LAS.

Ob tem naj ponovno spomnimo, da je članstvo v LAS Dolina Soče odprto do izteka programskega obdobja (do 2027) in to za vse, ki živijo na območju LAS (občine Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin) in izrazijo zanimanje za vključitev.

LAS Dolina Soče dobil novo vodstvo LAS Dolina Soče dobil novo vodstvo LAS Dolina Soče dobil novo vodstvo LAS Dolina Soče dobil novo vodstvo LAS Dolina Soče dobil novo vodstvo