Na seji sveta regije tudi o možnostih in priložnostih, ki jih EU sredstva prinašajo regijam v KRZS v obdobju do 2027

23. 3. 2023

Danes smo na seji Sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije, ki jo je ob pomoči Posoškega razvojnega centra, nosilne razvojne agencije v regiji, vodil predsednik Gašper Uršič, med drugim obravnavali možnosti črpanja nepovratnih evropskih sredstev v novem programskem obdobju, ki bo trajalo vse do leta 2027.

Na seji, ki je potekala v Vili Vipolže v Brdih, so bili poleg 11 županov – članov sveta in dveh zastopnikov občin iz naše regije prisotni tudi povabljeni predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR). Ti so zbranim predstavili priložnosti, ki jih evropska sredstva prinašajo regijam oziroma občinam v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS). Prav nanje so člani sveta naslovili veliko različnih vprašanj in pobud.

Državna sekretarka Andreja Katič je ob tej priložnosti napovedala spremembo Zakona o skladnem regionalnem razvoju, ki se bo vezala tudi na obmejna problemska območja. Zavzela se je za okrepljen teritorialni dialog in občine pozvala k sodelovanju. Spomnila je, da je MKRR pred kratkim objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki cilja prav na obmejna problemska območja. Kot je pojasnila, je razpis odprt do 21. aprila, z njim pa želijo občinam iz upravičenega problemskega območa omogočiti pogoje za razvoj in rast podjetij. Razpis namreč podpira infrastrukturno izgradnjo novih ali razširitev obstoječih ekonomsko - poslovnih con, pa tudi izgradnjo novih ali razširitev obstoječih inkubatorjev.

Sicer pa so se člani na današnji seji seznanili z metodologijo za podporo projektnih aktivnosti Sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije, v nadaljevanju pa sprejeli in podprli vse načrtovane sklepe, med drugim:

  • pobudo izvedbe tradicionalnega OVE in URE dneva za otroke Goriške regije v letu 2023 (maj ali junij) ter potrdili sofinanciranje stroškov, potrebnih za izvedbo v višini 10.000 eur s strani vključenih občin;
  • pobudo Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, da se v energetsko zakonodajo umesti določbo, s katero bi se pri večjih sončnih elektrarnah vsaj 10-odstotni proizvodnji delež namenil za lokalno skupnost;
  • pooblastili lokalno energetsko organizacijo GOLEA – Goriška Lokalna Energetska Agencija, da prek družbe Borzen skladno z določili 14. člena Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21 in 189/21) izvaja naloge kontaktne točke vseh občinah Severno Primorske (Goriške) razvojne regije, pri čemer vključene občine s tem ne bodo imele stroškov;
  • seznanili z informacijo, da je Generalni direktorat za podnebne ukrepe Prilagajanja in odpornosti na podnebne spremembe pri Evropski Komisiji 14. decembra 2022 obvestil GOLEA, da je Severno Primorska (Goriška) razvojna regija vključena v EU Misijo prilagajanja podnebnim spremembam ter da se zainteresirane občine glede eventualnih vprašanj v vezi s tem obrnejo na predstavnika agencije GOLEA: Ivana Kacafura in Marto Stopar.
     

Foto: Brigita Bratina Peršin in arhiv MKRR

Na seji sveta regije predstavili tudi priložnosti, ki jih EU sredstva prinašajo regijam v obdobju do 2027 Na seji sveta regije predstavili tudi priložnosti, ki jih EU sredstva prinašajo regijam v obdobju do 2027 Na seji sveta regije predstavili tudi priložnosti, ki jih EU sredstva prinašajo regijam v obdobju do 2027