PRC obvešča: Obdavčitev normirancev po novem

23. 1. 2023

Konec lanskega novembra je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 158/2022. Zakon je začel veljati 20. decembra, z izjemo 17. člena tega zakona, ki je v veljavo stopil 1. januarja letos.

Spremembe zakona vplivajo na priglasitev ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki in hkrati prinašajo višje davčno breme – vendar ne za vse zavezance, ker je to odvisno od višine prihodkov. Tako bodo spremembe vplivale le na določene normirance.

Več o tem si lahko preberete v prispevku naše sodelavke Polone Ciprič iz SPOT svetovanje Goriška, ki ga najdete spodaj.

PRC obvešča: Obdavčitev normirancev po novem PRC obvešča: Obdavčitev normirancev po novem PRC obvešča: Obdavčitev normirancev po novem