Rok za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih se počasi izteka

29. 1. 2024

Vse zainteresirane obveščamo, da v četrtek, 15. februarja 2024, poteče 2. rok za prijavo vlog na Javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih

Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge,

  • poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 15.  februar 2024,
  • poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do 15. februarja 2024,
  • osebno oddane vloge, če bodo v vložišče Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana oddane do 15. februarja 2024  do 12. ure.

Razpisna dokumentacija se nahaja na povezavi TUKAJ.

Rok za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih se počasi izteka