Udeležba na delavnici za obstoječe in potencialne lokalne akcijske skupine (LAS) za ribištvo

17. 1. 2023

Danes sta se predstavnici Posoškega razvojnega centra Greta Černilogar in Meta Pajer udeležili delavnice z naslovom »Spremljanje in vrednotenje Programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo ribištvo (ESPR) in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027« (Program ESPRA).

Drugi dan dvodnevnega srečanja je bila namreč organizirana posebna delavnica za vse obstoječe in potencialne lokalne akcijske skupine (LAS) za ribištvo, ki bodo v okviru Programa ESPRA 2021–2027 izvajala pristop CLLD. Ta je bila namenjena seznanitvi s sistemom spremljanja omenjenega programa in obveznostmi glede poročanja, v drugem delu pa so se udeleženci dotaknili tudi obveznosti vrednotenja programa.

Naj ob tem bralce naših novic spomnimo, da sodi LAS Dolina Soče, ki deluje pod okriljem Posoškega razvojnega centra, med tiste slovenske LAS, ki se lahko pohvalijo z izkušnjami pri črpanju sredstev iz ESPR. In prav zato je bila omenjena delavnica za nas še toliko bolj privlačna, saj si na Posoškem razvojnem centru prizadevamo, da bi tudi v novem programskem obdobju zadostili določenim kriterijem in posledično ponovno dobili zeleno luč za črpanje nepovratnih sredstev iz omenjenega evropskega sklada.

Dvodnevni dogodek je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Direktorat za hrano in ribištvo v sodelovanju s Famenet (»Fisheries and Aquaculture Monitoring, Evaluation and Local Support Network«), zunanjo svetovalno skupino Evropske komisije.

Udeležba na delavnici za obstoječe in potencialne lokalne akcijske skupine (LAS) za ribištvo Udeležba na delavnici za obstoječe in potencialne lokalne akcijske skupine (LAS) za ribištvo Udeležba na delavnici za obstoječe in potencialne lokalne akcijske skupine (LAS) za ribištvo Udeležba na delavnici za obstoječe in potencialne lokalne akcijske skupine (LAS) za ribištvo Udeležba na delavnici za obstoječe in potencialne lokalne akcijske skupine (LAS) za ribištvo Udeležba na delavnici za obstoječe in potencialne lokalne akcijske skupine (LAS) za ribištvo