Uvodno srečanje partnerjev novega strateškega projekta

16. 2. 2023

Z novinarsko konferenco se je danes začelo uvodno srečanje partnerjev projekta ADRIONCYCLETOUR, katerega partner je tudi Posoški razvojni center. Novi slovensko-italijanski strateški projekt zahodni Sloveniji prinaša bogatejšo ponudbo storitev na področju kolesarskega turizma in novo naložbo v kolesarsko infrastrukturo.

Projekt promovira kolesarski turizem kot obliko trajnostnega turizma, ki želi prispevati k boljši dostopnosti in večji privlačnosti čezmejnega območja. Njegov glavni cilj je podrobneje določiti kolesarsko povezavo ob obali Severnega Jadrana, ki pelje skozi Slovensko Istro, Furlanijo - Julijsko krajino in Veneto ter opredeliti navezave od morja proti notranjosti. Kolesarska trasa je del širše, jadransko-jonske ideje o vzpostavitvi kolesarske povezave ob Jadranskem in Jonskem morju od juga Italije preko Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Albanije do Grčije. Čezmejni projekt ADRIONCYCLETOUR je namreč del istoimenske ideje makroregionalnega projekta Jadransko-jonske pobude (EUSAIR).

Finančno najobsežnejše aktivnosti predstavljajo tri naložbe v kolesarsko infrastrukturo:

  • Občina Kobarid bo v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo zgradila odsek daljinske kolesarske poti D7  (Robič–Jelšane) od Kobarida proti mejnemu prehodu Robič;
  • v Furlaniji - Julijski krajini bodo uredili odsek na Soški kolesarski poti (FVG5) Gorica–Punta Sdobba, ki se navezuje na čezmejno kolesarsko os Gorica–Nova Gorica;
  • v Vzhodnem Venetu bodo obnovili kolesarski most pri Maranghettu, ki je del kolesarske poti ob reki Lemene.

V okviru projekta bo ponovno vzpostavljenih nekaj v preteklih letih že delujočih prevoznih storitev za kolesarje. V podporo kolesarskemu turizmu bo Posoški razvojni center ponovno vzpostavil avtobusno povezavo med Posočjem in intermodalnim centrom v Čedadu. Poleg tega bo nadgradil turistični produkt kolesarjenja v kombinaciji z vlakom na Bohinjski progi, predvsem v podporo bodoči povezanosti čezmejnih potniških železniških povezav na območju somestja obeh Goric. V Slovenski Istri bosta po enoletnem premoru poleti ponovno vozili ladja med mesti štirih občin in avtobus s prikolico za kolesa med Koprom ter Krasom.

Na Gorenjskem bo poudarek na snovanju, načrtovanju in ponudbi različnih storitev za kolesarje ter spodbujanje trajnostne mobilnosti. Opremili bodo dve novi počivališči v bližini znamenitosti, namestili dva števca koles, na izbrani lokaciji pa bodo zagotovili tudi opremo za varno hrambo in polnjenje električnih koles. Vse navedeno bo nameščeno na trasi kolesarske poti Rateče–Kranjska Gora–Bled–Bohinj.

Projektni partnerji želijo tudi dodatno izboljšati turistično ponudbo za kolesarje na čezmejnem območju, okrepiti mreženje med turističnimi deležniki in vzpostaviti stalno čezmejno sodelovanje ter dialog na institucionalni ravni.

Projektno partnerstvo sestavljajo:

  • Dežela Furlanija-Julijska krajina (vodilni partner)
  • Posoški razvojni center
  • Občina Kobarid
  • BSC Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske
  • Regionalni razvojni center Koper
  • Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta (VEGAL)
  • regionalna destinacijska organizacija Furlanije - Julijske krajine PromoTurismo FVG

Projekt ADRIONCYCLETOUR v okviru programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027 sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Skupna vrednost je skoraj 4,4 milijona evrov, od tega bo omenjeni sklad prispeval 3,5 milijona evrov. Projekt se bo zaključil v drugi polovici leta 2025.