Varčno in zdravo za boljši jutri

11. 9. 2023
Evropski teden mobilnosti 2023

Evropski teden mobilnosti (ETM), katerega slogan ostaja »trajnostno povezani«, vodilna tema v letošnjem letu pa je »varčne poti«, bo tradicionalno potekal med 16. in 22. septembrom. Spodbujal bo k zmanjševanju rabe energije v prometu, v središče pozornosti pa bo na nacionalni ravni postavil tudi odstranjevanje ovir na površinah za pešce in kolesarje.

Pobudi se pridružujemo tudi občine Bovec, Kobarid in Tolmin in Posoški razvojni center. S sodelovanjem želimo opozoriti na to, kako pomembno je spreminjanje potovalnih navad.

Prekinimo torej potratne navade in začnimo živeti bolje:

  1. Kadar koli je mogoče, opustimo uporabo avtomobila in prihranimo denar, izboljšajmo zdravje in počutje ter zmanjšajmo svoj vpliv na podnebje.
  2. Na svoje poti se odpravimo z varčnimi in zdravimi alternativami – peš, s kolesom ali skirojem, z javnim prevozom ali pa prevoz delimo z drugimi.
  3. Navdihnimo svoje prijatelje in sprožimo pozitivne spremembe v svoji skupnosti: samo s spreminjanjem potratnih navad bomo lahko skupaj dosegli podnebno nevtralnost.

Projekt ReMOBIL je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021, ki predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Varčno in zdravo za boljši jutri Varčno in zdravo za boljši jutri