Naslov projekta: Technical Support Structure for the Governance and Implementation of the European Strategy for the Alpine Region
Program: Interreg Alpine Space 2021–2027
Vodilni partner: Provence-Alpes-Côte d’Azur Region (Francija)
Ostali partnerji v projektu: Auvergne-Rhône-Alpes Region (Francija), Lombardy Region (Italija), Conference of Cantonal Governments (Švica), Ministrstvo za zunanje zadeve (Slovenija), Federal Ministry for Agriculture, Forestry, Regions and Water Management (Avstrija), Regional Council Bourgogne-Franche-Comté (Francija), Piedmont Region (Italija), Autonomous Province of Trento (Italija), Valle d’Aosta Autonomous Region (Italija), Permanent Secretariat of the Alpine Convention (Avstrija), Regional Government of Carinthia (Avstrija), Posoški razvojni center (Slovenija), European Academy of Bozen-Bolzano (Italija), Auvergne Rhône-Alpes Energie Environnment (Francija), Energy Agency South Tyrol – CasaClima (Italija)
Trajanje projekta: 1. 1. 2023–31. 12. 2025
Skupna vrednost projekta: 4.052.500 evrov (Evropski sklad za regionalni razvoj bo sofinanciral 75 odstotkov)
Spletna stran projekta: www.alpine-space.eu/project/support-eusalp

Makroregionalne strategije Evropske unije (EU) zagotavljajo okvir za sodelovanje, usklajevanje in posvetovanje med regijami in državami ter znotraj njih. Strategija EU za Alpsko regijo EUSALP je bila sprejeta leta 2016 in tako postala četrta makroregionalna strategija Evropske unije. EUSALP zajema ozemlje, v katerem živi 80 milijonov ljudi in vključuje 48 regij iz sedmih držav, med njimi tudi Slovenijo.

Vsebine strategije so vezane na tri vsebinske stebre:

  • gospodarska rast in inovacije,
  • mobilnost in povezljivost,
  • okolje in energija.

Prav v slednjem kot vodja Akcijske skupine 7 (AG7) – Zelena infrastruktura sodeluje tudi Posoški razvojni center.

AG7 se osredotoča na razvoj ekološke povezljivosti znotraj omrežja zelene infrastrukture in s tem na krepitev, izboljšanje in obnovo biotske raznovrstnosti ter ekosistemskih storitev. S široko zastopanostjo članov iz alpskih držav in regij ter strokovnjakov z različnimi institucionalnimi in sektorskimi izkušnjami, skupina AG7 gradi na dialogu in postavlja okvir za razvoj strateško načrtovanega omrežja, ki zagotavlja številne koristi za naravo, ljudi in gospodarstvo.

Projekt Support EUSALP je v partnerstvo povezal partnerje, ki tehnično podpirajo upravljanje Strategije EUSALP, predstavnike predsedujočih držav strategije v letih 2023–2025 (Švica, Slovenija, Avstrija), vodje vseh devetih Akcijskih skupin strategije ter institucijo, ki bo poskrbela za vključevanje mladih v aktivnosti izvajanja strategije.

Aktivnosti projekta bodo usmerjene v:

  • zagotavljanje operativne podpore organom upravljanja EUSALP,
  • usklajevanje in izvajanje prednostnih nalog Akcijskih skupin,
  • okrepitev komunikacije v okviru programa EUSALP in vključevanje deležnikov, predvsem mladih.


Dodatne informacije:
Miro Kristan, vodja projekta, telefonska številka: 05/38-41-885, e-pošta: miro.kristan@prc.si

Projekt Support EUSALP v okviru programa Interreg Alpine Space 2021–2027 sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Support EUSALP