Regijska celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp

Posoški razvojni center je v februarju izdal Regijsko celostno prometno strategijo za širše območje Julijskih Alp. Dokument je nastal v tesnem sodelovanju z Javnim zavodom Triglavski narodni park, Regionalno razvojno agencijo BSC Kranj, Turizmom Bohinj kot koordinatorjem destinacije Julijske Alpe in Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije, v proces priprave pa so bili vključene tudi lokalne skupnosti območja, zavodi za turizem, izvajalci javnega potniškega prometa, državne institucije ter drugi deležniki.

Regijska celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp predstavlja pilotni primer izdelave celostne prometne strategije za problemsko regijo in vključuje 14 občin: Bled, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Gorje, Idrija, Jesenice, Kanal ob Soči, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica.

Odločitvi za izdelavo strategije je botrovala vedno večja potreba po celoviti obravnavi prometnega načrtovanja na širšem območju Julijskih Alp, saj se to območje v zadnjih letih uveljavlja kot ena vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Zavarovana območja narave, med njimi v prvi vrsti Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe, ki je pod zaščito UNESCA, »glasno« zahtevajo bolj celostne ter trajnostne pristope k urejanju prometa, ki ob hkratnem zagotavljanju gospodarskega razvoja poudarjajo tudi pomen kakovosti bivalnega okolja, socialne pravičnosti ter varovanja narave.

Regijska celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp je bila pripravljena v okviru projekta CROSSMOBY, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020.