Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014–2020

Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014–2020 (RRP) je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki na podlagi analize razvojnih potencialov opredeljuje prednosti razvojne regije, določa njene prioritete, ukrepe in aktivnosti ter finančno ovrednotene projekte.

RRP 2014–2020 obsega geografsko območje Goriške kot razvojne regije na nivoju Standardne klasifikacije teritorialnih enot 3 in vključuje 13 občin: Mestno občino Nova Gorica, Občino Ajdovščina, Občino Bovec, Občino Brda, Občino Cerkno, Občino Idrija, Občino Kanal ob Soči, Občino Kobarid, Občino Miren-Kostanjevica, Občino Renče-Vogrsko, Občino Šempeter-Vrtojba, Občino Tolmin in Občino Vipava.

RRP je sestavljen iz strateškega in programskega dela. Strateški del vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojno vizijo, cilje ter prioritete regije in določitev razvojne specializacije regije. Programski del vsebuje projekte za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določa sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP.