Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007-2013

Regionalni razvojni program (RRP) je temeljni dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti in priložnosti statistične (razvojne) regije, razvojno vizijo in strateške cilje za določeno obdobje ter strategijo za njihovo uresničitev.