Študija izvedljivosti poslovnih con

Posoški razvojni center je skupaj s partnerji na podlagi dosedanjih izkušenj na področju podjetništva in v sodelovanju z vsemi občinami v regiji pripravil projekt Študija izvedljivosti poslovnih con v Goriški statistični regiji, ki je bil sofinanciran v okviru Project Preparation Grant Scheme (PPF II). Z analizo sedanjega stanja na področju poslovnih con in primerjavo med domačim poslovnim okoljem in tujino smo izdelali model oblikovanja poslovne cone, ki ga bodo lahko koristili zainteresirani za uspešnejše reševanje problematike poslovnih con.